Số 53 Nguyễn Huệ, TP. Huế   |   Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế